Екстернат –

одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат).

Екстерн –

особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень

 
Download
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСЕРНАТ.pdf
Adobe Acrobat Document 250.1 KB
Download
ЗАЯВА ПРО РІЧНЕ ОЦІЮНЮВАННЯ ЕКСТЕРНІВ.pd
Adobe Acrobat Document 67.4 KB
Download
ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСТЕРНАТ.pdf
Adobe Acrobat Document 202.6 KB
Download
ПРОТОКОЛ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСЕРНІВ.pdf
Adobe Acrobat Document 175.5 KB
Download
наказ екстернат.pdf
Adobe Acrobat Document 219.8 KB