Вітаємо Колошук Тетяну Михайлівну,

вчителя української мови та літератури з перемогою

в І (районному) етапі

                          конкурсу "Вчитель року-2018"

Скачать
Учитель року 2018.pdf
Adobe Acrobat документ 405.8 KB

За результатами І-ІІ етапів конкурсу у номінації "Початкова освіта"

Іляшенко О.Г. - 58 балів

Воронова О.Д. -46 балів

Скачать
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ІЛЯШЕНКО О.Г., вчителя початкових класів
Іляшенко.pdf
Adobe Acrobat документ 1.2 MB
Скачать
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ВОРОНОВОЇ О.Д., вчителя початкових класів
Воронова.pdf
Adobe Acrobat документ 1'021.6 KB

 

Графік проведення І (районний) туру

Всеукраїнського конкурсу “Учитель року — 2017”

Етапи районного туру конкурсу

Назва номінації

Дата проведення

Відповідальний

1

Перший етап

 

«Біологія»

«Інформатика»

«Музичне мистецтво»

 «Початкові класи»

 

 

10.11.16

Лисенко Н.В., методист РМК

Салацька Н.В., методист  РМК

 Засуха І.М., методист РМК

Гавшина І.М., завідувач РМК

2

Другий етап

 

«Біологія»

«Інформатика»

«Музичне мистецтво»

 «Початкові класи»

За окремим графіком

Лисенко Н.В., методист РМК

Салацька Н.В., методист  РМК

 Засуха І.М., методист РМК

Гавшина І.М., завідувач РМК

3

Третій етап

 

«Біологія»

«Інформатика»

«Музичне мистецтво»

 «Початкові класи»

За окремим графіком

Лисенко Н.В., методист РМК

Салацька Н.В., методист  РМК

 Засуха І.М., методист РМК

Гавшина І.М., завідувач РМК

4

Четвертий етап

 

«Біологія»

«Інформатика»

«Музичне мистецтво»

 «Початкові класи»

За окремим графіком

Лисенко Н.В., методист РМК

Салацька Н.В., методист  РМК

 Засуха І.М., методист РМК

Гавшина І.М., завідувач РМК

 

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу

 “Учитель року -2017”

1. Чиж І.М. –  методист районного методичного кабінету, голова оргкомітету

2. Салацька Н.В. –  методист районного методичного кабінету, заступник  голови оргкомітету

Члени оргкомітету

3. Казакова Л.В.  – методист районного методичного кабінету.

4. Сенчук Ю.М. -  юрист районного методичного кабінету.

5. Кішинська Л.І.– головний бухгалтер районного відділу освіти.

 

 

СКЛАД

журі І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу

“Учитель року - 2017”

  1. Кирко Л.Г. – голова журі, начальник відділу освіти Первомайської районної державної адміністрації
  2. Гавшина І.М. -  заступник  голови  журі,  завідувач районним методичним кабінетом

Члени журі:

  1. Лисенко Н.В. –   голова районного комітету профспілки, методист районного методичного кабінету
  2. Засуха І.М. –   методист районного методичного кабінету
  3. Ольховська Т.О. -   директор Будинку дитячої та юнацької творчості
  4. Бабіна Т.- керівник районного методичного об'єднання вчителів біології
  5. - керівник районного методичного об'єднання вчителів математики

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про І (районний)  тур Всеукраїнського конкурсу

“Учитель року -2017”

            Районний тур Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017” (надалі – конкурс) проводиться згідно  Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 638 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від                      668 від 14 червня 2016 року «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», згідно з Умовами проведення щорічного конкурсу «Учитель року», затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 20.12.2006 № 738 (у редакції наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 20.01.2010 № 9), зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Харківській області 03.02.2010 за № 2/1081, з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності та популяризації педагогічних здобутків.      Конкурс є важливим заходом модернізації загальної середньої освіти відповідно до Законів України “Про освіту” і “Про загальну середню освіту” та передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, демократизації, методичної переорієнтації педагогічних працівників на нову філософію мислення, спонукання їх до творчої, методичної та пошукової діяльності; конкурс спрямований на виявлення рівня теоретичної, методичної та практичної підготовки вчителів закладів освіти, визначення їх творчого потенціалу, підвищення професійної майстерності, поширення перспективного педагогічного досвіду.

 

Цілі і завдання конкурсу

1.1         Формування громадської  думки про систему освіти як про соціальний інститут, який   визначає пріоритетні напрямки суспільного розвитку.

1.2         Формування громадської  думки про систему освіти, професійної спільноти людей з єдиними ціннісними орієнтаціями розвитку особистості.

1.3         Створення умов для самореалізації педагогічного працівника, розкриття творчого потенціалу педагогічної діяльності.

1.4         Реалізація цілісної громадянської позиції педагогічного працівника.

1.5         Визначення кращих вчителів району з історії, біології, початкових класів, зарубіжної літератури, фізичної культури.

1.6         Сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності педагогічних працівників.

1.7         Підвищення статусу професії педагога в суспільстві.

1.8         Привернення уваги громадськості, органів влади до проблем освіти.

Організація конкурсу

2.1.  Організатором районного конкурсу є Районний методичний кабінет.

2.2. Керівництво районним конкурсом, здійснюється оргкомітетом, на який покладається відповідальність за його організацію та підведення підсумків.

Порядок висування кандидатів

3.1. У конкурсі можуть брати участь педагогічні працівники закладів освіти всіх типів і форм власності Первомайського Харківської області незалежно від віку, освіти, набутого фаху.

3.2.Висування кандидатів може відбуватись педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу шляхом самовисування.

Журі конкурсу

4.1  .Для визначення переможців кожного етапу конкурсу створюється фахове журі, яке у І (районному) турі затверджуються відділом освіти.

4.2  .Оцінювання здійснюється в кожному етапі на основі критеріїв, визначених журі.

4.3  .Якщо претенденти набрали однакову кількість балів серед кількох фіналістів, голова журі приймає рішення про проведення додаткового змагання з відповідної номінації за завданнями творчого характеру, яке оформлюється відповідним протоколом.

Порядок проведення конкурсу

1.      Конкурс “Учитель року – 2017” провести у жовтні - листопаді 2016 року.

2.      Конкурс проводиться за такими номінаціями:  «Біологія», «Інформатика», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво»

3.      Для участі у районному конкурсі “Учитель року – 2017”, претендентом подаються такі документи:

-       особиста заява учасника на участь у конкурсі ( на ім'я голови районного оргкомітету) за особистим підписом конкурсанта;

-       анкета учасника конкурсу (1 кольорове фото розміром 3х4) ;

-       фотографії: кольоровий портрет (10х15); 4-5 сюжетні кольорові фотографії вчителя, що відображають його педагогічну діяльність;

-       лист представлення адміністрації НВК ( до 1 друкованої сторінки)

-       висновок про методичну та педагогічну діяльність претендента у навчальному закладі. Висновок повинен мати відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності, участь учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, виставках, фестивалях тощо. (обсяг — до 2 друкованих сторінок)

-       опис власного педагогічного досвіду з розв'язання проблеми, над якою працює вчитель, в якому мають бути розкриті індивідуальні особливості роботи вчителя, сучасні та авторські форми й методи вирішення проблеми (обсяг — до 5 друкованих сторінок).

Можна використовувати такий алгоритм:

-       дати обґрунтування актуальності досвіду роботи вчителя, його практичне значення;

-       висвітлити основну ідею педагогічного досвіду, його інноваційну значущість;

-       вказати, на які наукові чи практичні дослідження опирається у своїй роботі, які наукові концепції та теорії, яких авторів використовує;

-       розкрити технологію реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

-       розкрити запропоновані інновації в організації навчально-виховного процесу;

-       провести аналіз результатів професійної діяльності, указати зміни в якості знань учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;

-       вказати проблеми та труднощі, з якими учитель зіткнувся в процесі роботи, та шляхи їх подолання;

-       викласти свою точку зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання школярів предмета, який викладає. (обсяг – до 5 друкованих сторінок) та презентацію власного педагогічного досвіду в програмі Роwег Роіпt  (15 слайдів);

-       розробки уроків різних типів (4-5 уроків) з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (паперовий та електронний варіант);

-       розробку одного позакласного заходу як практичне підтвердження роботи над проблемою (паперовий та електронний варіант);

-       перелік публікацій вчителя (якщо такі є);

-        список використаної літератури;

-       зміст матеріалів, наданих на Конкурс, із зазначенням сторінок.

Документи оформляються відповідно до поданого вище переліку на паперових  та електронних носіях.

 Матеріали на паперових носіях, подаються в одному примірнику зібраними в папку, а в електронному варіанті – на 1-2 компакт-дисках CD-RW (MS WORD for Windows  (версія не нижче 6.0) у пластиковому футлярі із зазначенням номінації, прізвища, імені та по батькові учасника Конкурсу, а також закладу, який він представляє.  

Кожний розділ папки відокремлюється листом кольорового паперу з підписом вмісту подальшого матеріалу

4.                  Районний тур конкурсу має такі складові:

1. Перший етап – конкурс матеріалів, що розкриває рівень професійної діяльності педагога, сутність та складові досвіду (заочне оцінювання). Конкурс матеріалів, що розкривають рівень професійної діяльності педагогічного працівника, сутність та складові досвіду роботи (заочне оцінювання).

     2. Другий етап складається з трьох конкурсів:

І конкурс – «Захист власного досвіду» в електронному варіанті, що передбачає розкриття педагогічного досвіду, захист власних педагогічних ідей, технологій, методики, у тому числі за представленими на конкурс матеріалами; відповіді на питання (до 15 хв)

ІІ конкурс – виконання контрольної роботи (тести) з педагогіки, психології, навчальної дисципліни .

ІІІ конкурс – презентація власного сайту.

3.Третій етап складається з конкурсів :

1. «Урок». Учителі проводять один відкритий урок в школі, запропонованій оргкомітетом у присутності журі.   Тему уроку і клас, в якому він буде проведений, визначається жеребкуванням, яке проводиться після другого етапу.

  1. Самоаналіз   уроку.
  2. Майстер-клас
  3. Четвертий етап – фінал.

1.      Освітній проект.

У кожній номінації за сумою балів визначаються  переможці (І – ІІІ м). Абсолютний переможець обирається за найбільшою кількістю балів, набраних на всіх етапах. Фінал проводиться урочисто, за участю педагогічної громадськості, висвітлюється у засобах масової інформації.

            З метою поширення та впровадження в практику роботи вчителів району досвіду роботи учасників найоригінальніші знахідки будуть оформлені у методичний вісник.

            На кожному етапі кожен із членів журі оцінює роботи конкурсантів за бальною системою.  Максимальну кількість  балів визначає журі. У разі однакової кількості балів, набраної кількома фіналістами, учасником фіналу стає той, хто одержав більшу кількість балів за проведений урок, що оформляється протоколом.

Нагородження переможців

1. Переможці та учасники конкурсу нагороджуються відповідними дипломами, подарунками.

2. Фінансові витрати на підготовку і проведення районного конкурсу здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

 

 

 

 Орієнтовні критерії та показники оцінювання конкурсних випробувань

Критерії оцінювання особистого сайту, 20 балів

Критерії оцінювання

Показники

Змістовність

Тематика повідомлення, актуальність змістовність. Авторська позиція

Стиль и грамотність повідомлення

Науково-методична цінність викладених матеріалів

Технологічність

Дизайн оформлення

Мультимедійність

Соціальність 

Інтерактивність, зворотній зв’язок. Оцінка контенту блогерами і користувачами

Мережева культура. Результативність роботи вчителя (участь у семінарах, конференціях, нагороди, грамоти)

Значимість

 

Навчальна цінність для дітей, вчителів, батьків

Інноваційність

Різноманітність

Кількість відвідувань, рейтинг

Критерії оцінювання майстер-класу, 40 балів

Актуальність вибору теми

Оригінальність змісту та форм проведення майстер-класу

Методична доцільність і цінність

Професійна взаємодія з аудиторією

Загальна культура, педагогічний такт, ерудиція

Дотримання регламенту

Критерії оцінювання уроку, 60 балів

Критерії оцінювання

Показники

Фахова

компетентність

Знання предмету

Науковість

Методична компетентність

 

Досягнення мети і завдань уроку та  відповідність навчальній програмі

Використання інноваційних педагогічних технологій, форм і методів навчання та виховання

Організація самостійної діяльності учнів на уроці

Психолого-педагогічна компетентність

 

Мотивація та активізація пізнавального інтересу учнів, рефлексія

Оригінальність, справедливість оцінювання діяльності учня на уроці

Вміння розподіляти увагу на уроці, використовувати різноманітні прийоми впливу на учнів

Особистісні якості

 

Культура мовлення. Комунікативні якості

Креативність

Ерудиція

Стриманість та емпатія

Критерії оцінювання самоаналізу уроку, 10 балів

Критерії оцінювання

Показники

Здатність до аналізу своєї діяльності

Встановлення відповідності змісту уроку із метою, завданнями та використаними технологіями. Аналіз досягнутих результатів

Критичність мислення та глибина самоаналізу

Адекватність, повнота та глибина самооцінки

Критерії оцінювання опису власного педагогічного досвіду з розв'язання проблеми,

над якою працює вчитель, 30 балів

Повнота структури

Новизна (оригінальність)  ідеї

Змістовність, системність

Логіка та послідовність

Оформлення та дизайн

                                 Критерії оцінювання освітнього проекту, 30 балів

Повнота структури

Новизна (оригінальність)  ідеї

Змістовність, системність

Логіка та послідовність

Оформлення та дизайн