ТЕТАРЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

17.06.1974 Р.

БІЛЯЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ЗАКІНЧИЛА ХДПУ ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ДИПЛОМОМ: ІСТОРІЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ

ЗВАННЯ: СТАРШИЙ ВЧИТЕЛЬ

ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ 17 Р.

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК 9 КЛАСУ

 

 

Опис

педагогічного

досвіду

з теми виховної роботи

 

«Виховання особистісних , родинних , громадянських , національних та загальнолюдських цінностей»

класного керівника 9 класу

Біляївського навчально-виховного комплексу

Первомайської районної державної адміністрації

Харківської області

Тетаренко Світлани Миколаївни

 

 

 

 

 

 

       «Якби в кабінеті у лікаря, юриста або дантиста  одночасно зібралися 10 чоловік з різними бажаннями і потребами, а деякі, не маючи бажання там перебувати, постійно заважали б йому працювати, а лікар, юрист або дантист (без асистента), мав би протягом 9 місяців, застосовуючи всю свою майстерність, домогтися високих професійних результатів, ось тоді, можливо, він би отримав деяке уявлення про роботу класного керівника»

                                                               Дональд Д. Куїнн, переклад з англійської

        У педагога є важка, але дуже важлива місія - бути класним керівником. Одні вважають її доповненням до своєї  роботи вчителя, інші - навпаки, найголовнішою. Як би не була важка ця діяльність, вона, безсумнівно, потрібна дітям, оскільки основне структурна ланка в НВК- це клас. Саме в ньому зароджується інтерес до навчання, формуються соціальні відносини між дітьми. Клас являє собою систему, яка допомагає реалізувати турботу про соціальне благополуччя дітей, вирішувати проблему їхнього дозвілля, згуртовувати колектив, формувати відповідну емоційну атмосферу. Організатором діяльності учнів у класі, координатором впливів був і залишається класний керівник.

       Важливим завданням в плані виховання є формування дружного, згуртованого дитячого колективу. В ході реалізації цього основного напряму вирішуються і більш вузькі, але не менш важливі завдання: формування моральної культури в учнів та розвиток у них індивідуальних здібностей та естетичних понять.

         Завдання класного керівника - створювати умови для саморозвитку учнів. Квітка росте сама. ЇЇне треба тягнути за верхівку, «пхати» і «штовхати». ЇЇ треба поливати, обігрівати та освітлювати сонцем. Їйпотрібно створювати умови, задовольняючи їївнутрішні потреби і запити. І тоді рослина буде здоровою, як їй наказано бути природою. Дитина - паросток людський. В ній закладено невгамовне прагнення до розвитку. Мета  особистості - затвердити своє унікальне «Я», виявити своє неповторне призначення. А мета педагога допомогти їй в цьому.

 

        Мій стаж роботи на посаді класного керівника - 14 років, за цей час я зробила один випуск. Серед моїх випускників біля 60% учнів вступили до ВНЗ та успішно навчаються. Вони підтримують дружній зв'язок між собою та зі школою, залишаючись добрими друзями, що є дуже важливим аргументом для подальшої моєї роботи як класного керівника.

        В даний час я єкласним керівником 9класу. Спираючись на нормативний документ «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів», враховуючи вікові особливості учнів я звертаю особливу увагу на вибір пріоритетних напрямів та вимог до власної системи виховання. Виховна проблема над якою я працюю : «Виховання особистісних, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей».

У підлітковому віці у сучасній соціально-педагогічній ситуації продуктивною є концепція, що реалізує особистісно-орієнтований підхід у вихованні, який орієнтується на дитину, повагу до її унікальності та гідності,  розвиток і саморозвиток її природних задатків та здібностей, створення в класі атмосфери соціальної захищеності й творчої співдружності, виховними досягненнями яких є, зокрема:

vусвідомлення основних засад концепції Я - особистість;

vформування основ самопізнання, самооцінки

vконструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій;

vконструктивне вирішення життєвих проблем;

vготовність працювати над собою і своїми моральними якостями.

Тому одним із пріоритетних орієнтирів виховання на цьому етапі для мене є ціннісне ставлення учня до себе, метою якого є адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності; знання та навички ведення здорового способу життя. Я  організую роботу не тільки по «горизонталі», але і по «вертикалі». Хочу, щоб мої учні вміли ставити інтереси суспільства вище особистих, щоб вони володіли почуттям обов'язку, відповідальності, жили за законами совісті і справедливості, були безкорисливими, сміливими, чесними і добрими.

      В процесі моєї роботи виробився певний стиль відносин з всіма учасниками

виховного процесу:

vНе забороняти, а направляти;

vНе керувати одноосібно, а колективно;

vНе примушувати, а переконувати;

vНе командувати, а організовувати;

vНе обмежувати, а надавати свободу вибору.

Проведені мною  години спілкування, індивідуальні бесіди, диспути  сприяють розвитку самооцінки учнів, виробленню вміння бачити сильні і слабкі сторони своєї особистості, характеру. Для вивчення результатів виховного впливу використовую наступні методики: моніторинг, діагностика, анкетування.

Проводячи анкетування учнів, а також діагностику моральної вихованості, виявляю здібності дітей, їх позитивні та негативні риси характеру для подальшого коригування. Намагаюся привернути до активної участі в різних шкільних і класних заходах ВСІХ учнів класу.

      Усвідомлюючи, що здоров'я школярів це головне завдання сучасної школи, приділяю велику увагу формуванню у дітей культури збереження і вдосконалення власного здоров'я. Це і фізкультхвилинки, які дозволяють дітям відпочити і порухатися на уроці, і предметні свята, присвячені охороні здоров'я. І головне, звичайно, це велика кількість спортивних естафет, змагань, турнірів, які проводяться як у приміщенні, так і на спортивному майданчику школи. У цьому навчальному році всі діти класу охоплені гуртковою роботою (всі дівчата відвідують танцювальний гурток «Дебют»,  хлопці займаються у спортивній секції з футболу). З метою вивчення взаємин «учитель-учень-батько» відвідую уроки вчителів - предметників у своєму класі, відвідую сім'ї учнів, проводжу індивідуальні бесіди з батьками. У своїй роботі використовую інноваційні методики, творчо підходжу до виховної та соціально-педагогічної роботи. Прагну створити умови для розвитку у дітей творчої ініціативи, громадянської позиції, відповідальності та ті якості, яких  потребує суспільство.

       Велике значення я надаю роботі з батьками. Перш за все - це батьківські

збори. Щоб домогтися стовідсоткової явки на збори, намагаюся застосовувати різні форми їх проведення: це і батьківські лекторії, і «круглі столи», і тематичні консультації, і анкетування. Тематиказборів часто продиктована бажаннями батьків, тому актуальна, хвилює батьків, і збори проходять жваво і завжди з користю. Про недоліки дитини я розмовляю з батьками в індивідуальнихбесідах, починаючи з позитивних моментів у навчанні та поведінці дитини, поступово переходячи до того, на що батькам слід звернути особливу увагу. Таке спілкування з батьками дає свої результати: батьки не хвилюються,  що їм доведеться переживати неприємні моменти перед іншими, залюбки приходять на збориі беруть активну участь у проведенні позакласних заходів, підготовці класу до нового навчального року.  На зборах з батьками проводжу анкетування, тестування, обговорення проблемних ситуацій. Сполучною ланкою між школою та всіма батьками класу є батьківський актив, який активно допомагає мені в організації дозвілля дітей, в ремонті, допомагають у всіх організаційних питаннях.

         Керуючись  нормативним документом «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах», Концепцією національно-патріотичного виховання, досвідом роботи класного керівника намагаюсь ставити перед собою мету  виховувати вільну, талановиту, фізично здорову особистість, збагачену науковими знаннями, готову до творчої трудової діяльності, яка досягається через формування в учнів морального ставлення до оточуючих людей і усвідомлення цінності людського життя, через формування культури інтелектуального розвитку і вдосконалення учнів, а також культури збереження власного здоров'я.


ДОДАТКИ

Година спілкування

Тема: Пізнаємо світ і себе.

Мета: розвиток дитини як особистості, розкриття її позитивних здібностей, знань про особистість, спілкування, взаєморозуміння та взаємоповагу.

Завдання: створити в колективі мікроклімат, який сприяв би духовному і творчому саморозкриттю, саморозвитку й самовихованню особистості.

                                                      Пізнай себе, пізнай свою природу - і ти  

                                                      пізнаєш Істину.

 

ХІД   ЗАНЯТТЯ.

1. Привітання.

2. Вступне слово вчителя.

Чи багато людей можуть похвалитися тим, що добре знають себе? А може, й не треба себе знати?

Уявіть собі, що ви придбали новий сучасний комп’ютер. Ви знаєте з чого він складається, і тому вирішили одразу ввімкнути його і спробувати ним керувати. Чи можливо це? А якщо можливо, то чим це загрожує людині? Так, у кращому випадку ви лише зламаєте складну техніку, а в гіршому - зашкодите собі. Бо перш, ніж керувати, треба знати будову цього приладу, правила користування ним. Так само і людина. Щоб знати себе, треба себе пізнавати, а саме: які ми, як до нас ставляться інші, чи тебе поважають, люблять, які у нас риси характеру, звички, таланти…

Сьогодні ми зібрались, щоб поділитися своїми думками, послухати і почути кожного. Разом ми, учні 8 класу, учні нашої школи, але кожен з нас маленька часточка колективу, особистість, яка хоче, щоб до її думки прислухались, поважали, рахувалися з нею.

Мета нашої бесіди: краще пізнати самого себе та своїх друзів, однокласників.

Діти, скажіть, чи є серед тих, хто є у класі, двоє однакових хлопчиків чи дівчаток? А у школі, чи є хтось, щоб був вашою точною копією? (Відповіді учнів).

Так от, вчені довели, що на всій Землі, де проживає понад 6 мільярдів осіб, немає жодної пари людей, які були б точною копією один одного. Уявляєте? Серед більше як 6 млрд. населення кожен із нас – єдиний у своїй неповторності на всій Земній кулі. А давайте зараз ми з’ясуємо, наскільки ми з вами схожі чи різні. Адже ви ровесники, навчаєтесь в одному класі, можливо, й бажання та захоплення у вас однакові. Отож почнемо.

- Сплесніть у долоні ті, хто любить співати.

- Тихенько тупніть ногою ті, у кого сірі очі.

- Піднесіть руку ті, хто любить морозиво.

- А тепер хай нявкне той, хто вважає себе веселим.

- Візьміться за голову руками ті, кому зараз трішки страшно чи ніяково.

Ну то що, однакові ми з вами чи різні? Деякі бажання та захоплення у нас збігаються, але все ж таки ми різні. Кожна людина відрізняється від іншої своїм характером, звичками, мріями і бажаннями, навіть зовнішнім виглядом, і багато чим іншим.

Але … (звучить мелодія)

Існує така східна легенда.

Колись люди вірили, що існує не один, а багато богів. Одного разу боги вирішили створити Всесвіт. Створили зірки, сонце, море, гори, і створили Людину, і створили істину.

Однак постало питання: куди приховати Істину, бо їм хотілось продовжити шлях пошуку Істини.

„Давайте сховаємо її на далекій зірці,” – сказав один.

„А давайте сховаємо її на далекій найвищій гірській вершині,” - запропонував інший.

„Ні, давайте покладемо її на дно найглибшої безодні.”

„А, може, сховаємо її на зворотному боці Місяця?”

А наймудріший Бог сказав:

„Ні, ми сховаємо Істину в серце людини. Тоді вона шукатиме її у всьому Всесвіті, не знаючи, що носить її постійно в собі. ”

- Діти, як ви думаєте, що таке Істина? (Відповіді учнів)

Те, заради чого живе людина, знання про те, як творити добро і долати зло. Правда перевірена досвідом.

- А тепер подумайте, чого Боги все-таки сховали істину в серці людини? (Відповіді учнів)

Кожен із нас – це маленький Всесвіт, це якась Істина. Ми можемо знайти Істину, якщо зазирнеш в себе, вивчимо себе, пізнаємо себе…

- Діти, незважаючи на те, високі ми чи низькі, швидкі чи повільні, сумні чи радісні усі ми носимо у своїх серцях Істину. Так?

- Тож чи можна не поважати, не любити людину тільки за те, що вона дуже висока чи низенька? За те, що вона бідна або багата. Любити потрібно за її талант, духовність і чесність.

Отож, давайте зазирнемо в себе, пошукаємо Істину.

Як ми можемо пізнати себе?

1. Самооцінка;

2. Порівняння: з іншими людьми, з братами, сестрами

3. Оцінка тебе іншими людьми, батьками і родичами,

Однокласниками, знайомими, друзями, сусідами, вчителями;

Зауваження: порівняння з іншими повинно бути розумним доречним, щоб не принизити людської гідності.

- Слово психологу (тестування)

А зараз допоможемо одне одному в пізнанні оцінки інших людей. Адже немає абсолютно хороших або, навпаки, поганих людей. Кожен має якісь добрі риси характеру. Гра, у яку я пропоную зараз пограти, має назву „Комплімент.” Не забувайте, що комплімент – це люб’язний вислів із похвалою. Згадайте найкращі риси характеру своїх однокласників і, звертаючись до кого бажаєте на ім’я, скажіть комплімент.

(Звучить легка музика)

- Кому було важко сказати товаришеві комплімент?

Я пропоную вам звернутися до довідки (на дошці у дві колонки записані слова-компліменти та образливі слова).

- Кому було приємно чути гарні слова на свою адресу?

- А може, хтось розгубився чи зніяковів, почувши комплімент від товариша?

- Може, хтось не згідний з оцінкою товариша?

Та все ж, приємно чути гарні слова на свою адресу.

- Як ви думаєте, чому між людьми виникають непорозуміння, конфлікти, суперечки? (Відповіді учнів)

Певно тому, що ми не хочемо зрозуміти співрозмовника, подивитися на ситуацію, що склалася, його очима.

Правила, які допоможуть уникнути непорозумінь.

1. Поважай себе та інших людей;

2. Іди на поступки іншим, умій жертвувати власними інтересами заради спільних;

3. Радій власним успіхам та успіхам інших. Не будь заздрісний, злий.

4. Постійно самоудосконалюйся.

5. Намагайся бачити своїх друзів очима, слухати вухами, а відчувати серцем.

Дуже часто доводиться чути таке: „Людина сама створює себе.”

На аркуші паперу намалюйте зображення людини, але дуже акуратно, бо ви створюєте символічну людину – самого себе. Отож, і у кожного з вас є свої бажання, мрії, захоплення.

Напишіть своє бажання, мрію

Що я люблю?

Моє улюблене заняття…

Куди б я хотів помандрувати?

А зараз пошукаємо, в кого бажання чи мрії виявилися однаковими. Якщо це сталося, напишіть ім’я однокласника.

- Для чого ми грали у цю гру? Так, щоб ще раз переконатися, що ми з вами різні, але мрії і бажання можуть збігатися. Ось тоді ми створюємо групи, колективи, знаходимо собі друзів.

3. Підсумок заняття.

Наш клас – це теж єдиний колектив. І хоча ми всі різні, у нас є спільна мета: пізнати світ, рости і товаришувати, добре навчатися, бути щасливими.

Успіх, задоволення, щастя не приходять самі собою, вони залежать від нас. Жодна людина не приходить у світ досконалою. Все її життя – постійний розвиток, пізнання, формування власного „Я”.

А з результатами тестування психолог ознайомить вас на наступній зустрічі після їх опрацювання, й ви довідаєтесь про себе дещо нове й цікаве.

Дякуємо всім учням за участь у бесіді і бажаю вам успіху у пізнання самих себе.

 

Правова конференція

Тема: Знай та поважай права

Мета: Ознайомити учнів з основними положеннями Конвенції про права дитини. Виховувати людяність, почуття чуйності, доброти.

Обладнання: Конвенція про права дитини; Конституція України; газетні та журнальні статті; вислови відомих людей.

                                                                 «СЬОГОДНІ ДІТИ – ЗАВТРА НАРОД»

                                                                                                  В. Сухомлинський

Класний керівник:

Я родом звідти, де співають села,

Де танцями розгойдані мости.

Скажу я гордо, що я маю право

На цій землі і жити , і рости.

Тут жайвір в полі служить охоронцем,

Природа рідна смуток розрива.

Тут  під привітним сонцем

Лелека у дворі гніздо звила

А вересень покличе у дорогу

Знання, як скарб до серця притулю.

І на лінійці урочисто в школі

Право навчатись з дітьми розділю.

А брати участь в конкурсах, змаганнях

Це все мені наснаги додає.

І я скажу відверто без вагання:

Щаслива тим, що таке право є.

Шкільні роки летять, немов лелеки,

Дитинство забираючи з собою,

А моя юність вже й не так далеко,

Три роки, ну а там подать рукою.

Тому я щиро всім в житті бажаю

Зростати гідно справжніми людьми.

Бо всі ми українці маєм право

На цій землі і жити, і рости.

В. Чижова

Класний керівник:

Дитина-найцінніший скарб. Пройде не одне тисячоліття, поки людство зрозуміє цю істину, і пройде не одне тисячоліття, поки людство, нарешті, прийме закони, Які оберігатимуть дитину-найбільше наше багатство.

Права дитини-це певні можливості, які треба дітям (до 18 років) для того, щоб жити і дорослішати. Діти мають особливе право на піклування та допомогу з боку держави. Але, на жаль, життя, здоров’я, навчання, щастя дітей усього світу недостатньо захищені. Сьогодні 250 млн. дітей живе за рахунок важкої праці, жебрацтва, пограбувань. Кожен рік від хвороб помирає 5 млн. дітей. Поширюється торгівля дітьми. Використовують дітей, від яких відмовилися батьки, для пересадки органів. В Україні три чверті дітей-діти з хронічними хворобами, з’явився новий тип дітей – «діти вулиці». На основі Конституції України у 1991 році прийняла Закон України про охорону дитинства. У кожній державі є один найголовніший закон-Конституція. Ось чому кожен народ хоче мати хорошу Конституцію. Бо від Конституції залежить щастя й доля нашого народу. Кожний громадянин повинен добре знати Конституцію своєї держави, розуміти її, виконувати і боронити. Конвенція має 54 статті, написаних на 6 мовах. ООН має комітет з права дитини, йому кожна держава звітує про заходи, які вжиті згідно з Конвенцією. Він же досліджує, як у країнах дотримуються права.

Учні:

ПРАВА ДИТИНИ ЗГІДНО З КОНСТИТУЦІЄЮ:

1. Всі діти рівні у правах.

2. Всі діти мають право на любов та піклування з боку батьків та держави.

3. Право на навчання.

4. Право на медичне обслуговування.

5. Право на гру.

6. Право на відпочинок.

7. Право на інформацію.

8. Право висловлювати власну думку (якщо це не загрожує безпеці держави або не порушує прав інших людей).

9. Дитина не повинна бути примушена до тяжкої праці.

10. Дитина не повинна бути скривджена та зневажена.

11. Дитина не повинна бути жертвою насильства та війни.

12. Право на якісне харчування.

13. Діти, позбавлені сім’ї, охороняються та опікуються державою.

14. Право на ім’я.

15. Право на приватне життя.

16. Право на спілкування.

УЧЕНЬ.

Право на власну думку

Ти маєш право вільно виражати свої погляди, право на участь у прийнятті рішень. При вираженні будь-яких питань, що стосуються тебе, твоїм поглядам має приділятися належна увага.

УЧЕНИЦЯ.

Право на охорону здоров’я

Ти маєш право на життя та охорону здоров’я, на медичну допомогу. Пам’ятай! Від твого ставлення до здоров’я залежиш не тільки ти сам, а твоя позиція впливає на твоїх друзів, знайомих, батьків та твоїх майбутніх дітей. Подбай про себе.

УЧЕНЬ.

Право на освіту

Ти маєш право на безкоштовну освіту. Держава зобов’язана забезпечити доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей. Право користуватися бібліотеками, спортзалами, обладнанням школи.

УЧЕНИЦЯ.

Право на гру

Ти маєш право на ім’я. В перші дні твого життя, батьки подарували тобі ім’я. І від тебе, від твоїх вчинків, від твоїх справ залежить яким буде твоє ім’я; добрим, гучним, чи, навпаки, десь непомітно для всіх розтане в розмаїтті інших імен.

УЧЕНИЦЯ.

Право на ім’я

Ти маєш право на ім’я. В перші дні твого життя, батьки подарували тобі ім’я. І від тебе, від твоїх вчинків , від твоїх справ залежить яким буде твоє ім’я; добрим, гучним, чи, навпаки, десь непомітно для всіх розтане в розмаїтті інших імен.

УЧЕНИЦЯ.

Право на приватне життя

Ти, як повноцінна частина суспільства, маєш право на спілкування з будь-ким і стосовно будь – якого питання.

УЧЕНИЦЯ

Право на відпочинок

Ти маєш право на відпочинок у будь-який час і будь-якому місці. Але пам’ятай, що твій відпочинок не повинен заважати діяльності інших людей.

УЧЕНИЦЯ.

Право на інформацію

Ти, як майбутній член дорослого суспільства, маєш право на інформацію будь-якого виду, для формування особистої думки з певних питань.

Учитель:

Існує багато інших прав, які ти маєш знати й реалізовувати щодня. Але пам’ятай: твоє право не повинне порушувати права інших.

Від народження ти маєш певні права, які гарантовані й захищаються державою.

З віком у тебе з’являються обов’язки та відповідальність. Існують закони, які визначають твої вчинки, дії або бездіяльність.

Завдання.

1. Який документ затвердила у 1989 році ООН про права дітей?

а) Декларація прав дитини; б) Конвенція прав дитини; в) Закон України про охорону дитинства.

2. Який документ прийняла Україна про права дитини у 1991 році?

а) Декларацію прав людини;б) Конвенцію прав дитини; в) Закон України про охорону дитинства.

3. Як називається Основний закон України, де записані всі права і обов’язки?

а) Декларація прав дитини;б) Конвенція прав дитини; в) Конституція України.

4. Це те, що ти повинен робити, щоб бути корисним собі та іншим:

а) обов’язок; б) право.

5. Назви, що є правильним з перелічених тверджень:

а) Користуватися результатами праці інших;

б) співчувати людині, коли з нею трапилась біда;

в) радіти, коли в товариша радість;

г) давати обіцянки і не виконувати їх.

6. Назви, що є аморальним з перелічених тверджень?

а) заздрити успіхам товариша:

б) не дозволити кривдити себе та інших;

в) не поважати товариша, якщо його думка відрізняється від твоєї.

7. Що з перелічених тверджень є правом?

а) вільно вислуховувати думку;

б) користуватись бібліотекою;

в) дотримуватись моральних норм поведінки.

На превеликий жаль, у нашому житті багато такого, що заважає почуватися щасливим. Та, на мою думку, ніякі кризи і труднощі, не можуть позбавити нас тих втіх, якими багата людина: родинної любові, ніжності, вірної дружби, співчуття, віри, надії, сподівання. Що б не було з нами і навколо, завжди залишається вічне, неперевершене диво – кохання, література і поезія, хороша музика, створіння у цьому чудовому мальовничому, інколи жорстокому світі – дитина. Немає події в дитячому житті, мимо якої ви, дорослі, мали б право пройти байдуже. І кожну з них ви можете використати для виховання у дитини позитивних якостей. Дитина – це вічна музика і слухати її потрібно вміти. Дитинство – найважливіший період у житті людини. Саме в цей час вона  необхідні знання, уміння й навички.

Саме тому міжнародна Організація Об’єднаних Націй працює над тим, щоб створити дітям найкращі умови життя для всебічного розвитку.

Наслідком цієї праці став документ надзвичайної ваги – Конвенція прав дитини.

ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАСТАВКИ ПРО ПРАВА ДІТЕЙ

ІВАНКО. Сестрице Оленко, я пити хочу!

ОЛЕНКА. Потерпи, братику, бо телятком станеш.

ІВАНКО. Сестрице Оленко, я вип’ю водиці з копитця.

ОЛЕНКА. Не пий, братику, козеням станеш.

ІВАНКО. Що ти мені постійно: «Не пий, не пий.». Я вже дорослий, 14 років маю. Сама знаю, що мені робити.

ОЛЕНКА. Ні. Іванку, ти ще дитина.

ІВАНКО. А от і не дитина.

ОЛЕНКА. А я кажу, що дитина.

Вчитель. Допоможемо вирішити суперечку за допомогою Конвенції ООН про права дитини. Згідно з цим документом, дитиною вважається кожна людська істота віком до 18 років.

( Частина І, стаття І)

ІВАНКО. Оленко, ти прикинь а мене з уроку вигнали.

ОЛЕНКА. Що ти міг такого накоїти на уроці.

ІВАНКО. Послухай, за що мене вигнали…

наш учитель допитувався: «Що було задано?» А я й відповів:»Іване Івановичу, навіщо запитуєте? Забули, чи що?» А він мене з класу і виставив.

ОЛЕНКА. Та ж ти нагрубив учителеві.

ІВАНКО. Але, однак, учитель не мав права мене з класу вигнати.

Вчитель. Не проста ситуація. З одного боку, учень висловив свою думку, а з іншого – думка учня образила вчителя. Хто ж тут учинив неправильно?

(Частина І, стаття 13)

ДОНЬКА. Привіт, мамочко, я так зголодніла після уроків. Що в нас є поїсти?

МАТИ ..Ходім на кухню. Слухай, а я не знала, що ти зустрічаєшся з Васею.

ДОНЬКА. А ти як здогадалася? Невже ти прочитала мого листа?

МАТИ. Так, а що тут такого?

ДОНЬКА. Ти ж не мала на це права.

МАТИ. Я – твоя мати. І маю право знати все про твоє особисте життя.

ДОНЬКА. Ні! Моїх листів ти не маєш права читати!

МАТИ. Я не маю права читати? Ану, мерщій до своєї кімнати!

Вчитель. Шановні, розв’яжіть цю суперечку. Хто має рацію в даній ситуації?

Про що йдеться з цього приводу у Конвенції ООН?

(Частина І, стаття 28, 29)

1-а дівчинка. Дивися, що у мене є.

2-а дівчинка. А що це?

1-а дівчинка. Це – статут новоствореної організації «Білі бантики».

2-а дівчинка. А хто її створив?

1-а дівчинка. Ми, група дівчаток нашої школи.

2-а дівчинка. Мабуть, не можна дітям самим без дорослих створити свої організації.

1-а дівчинка. Можна. Про це в Конвенції про права дитини йдеться.

Вчитель. Чи мають право діти утворювати свої організації?

ІВАНКО. Слухай, зараз контрольна з алгебри. Давай прогуляємо.

УЧЕНЬ. Давай.

МІЛІЦІОНЕР. Хлопці, зупиніться. Щойно пограбували неподалік школи крамницю. Здається, ви до цього причетні. Пройдемо зі мною у відділення.

ІВАНКО. Ми не підемо, ви не маєте права нас затримувати.

МІЛІЦІОНЕР. Я повторюю, пройдімо. У відділенні я вам розтлумачу ваші права й обов’язки.

Вчитель. Дитина шкільного віку має бути на уроках під час навчального процесу, якщо немає канікул. Якщо таке сталося, і вас затримали правоохоронні органи, на який саме захист ви маєте право?

(Частина І. стаття 40)

МАТИ. І куди це ти, доню, збираєшся?

ДОНЬКА. На дискотеку, до школи.

МАТИ. А уроки, мамо? Завтра ж субота. І крім того я маю право на відпочинок.

Вчитель. Яка стаття Конвенції говорить про право на відпочинок?

(Частина І, стаття 31)

Які основні права зафіксовані в Конвенції ООН про права дитини?

(На життя, на любов і піклування, на достатнє харчування , на охорону здоров’я, на свободу думки, совісті і релігії, на відпочинок і дозвілля, на освіту)

Класний керівник: Великий педагог В.О.Сухомлинський казав: «Сьогодні діти – завтра народ!» Звичайно, діти – майбутнє нашої країни, і від вашого фізичного розвитку, знань. вмінь залежатиме, якою буде наша Україна. «Діти – живі квіти землі!» – писав Горький. І як кожній квітці потрібні певні погодні умови для повного розвитку, так і дітям потрібно створити необхідні умови для їх нормального життя. Тож не втомлюймось жити, ціну

Виховний  захід

 

Тема:   За здоровий спосіб життя

Мета:  пропаганда здорового способу життя, дбайливого ставлення до свого здоров'я, профілактика шкідливих звичок, розповсюдження елементарних знань з гігієни, попередження важких захворювань; вчити дітей цінувати життя. Більше уваги звертати на те, що позитивно впливає на самопочуття: спорт, режим, вітаміни, правила техніки безпеки, позитивні емоції, цікаві захоплення, подорожі, раціональне харчування, загартовування, вміння вчасно надати медичну допомогу. Розвивати творчі здібності, згуртовувати учнів, створювати умови для дружнього спілкування, виявлення талантів, стимулювати впевненість у собі і ініціативність.

На екрані  слайд-шоу про здоровий спосіб життя.

 

Хто здоровий, той сміється,                                                

Все йому в житті вдається.

Він долає всі вершини –

Це ж чудово

 

Хто здоровий, той не плаче,

Жде його в житті удача

Він уміє працювати,

Вчитись                                    

 

Бо здоров'я – це прекрасно,

Здорово, чудово, ясно.

І доступні для людини

Всі дороги

 

Хто здоровий, той не плаче,

Жде його в житті удача

Він уміє працювати,

Вчитись                                   

Учень:

Ми часто чуємо про те, якої шкоди завдає організму тютюн, алкогольні напої, наркотики.

Знаємо, що треба робити, щоб не захворіти на СНіД . Але як багато інших речей, які теж мають важливе значення для нашого здоров'я

(Звертається за підтримкою до учнів)

Допоможіть нам в цьому розібратись.

Отже,  плюс  чи  мінус ? (плакати   « + »   і  « - »)            (Фанфари).

 Учні на сцені у дві колони по черзі підходять до мікрофону і проголошують:

 

                      П Л Ю С                                                  М І Н У С

1

Спорт

1

Побутові травми

 

2

Свіже повітря

2

Необережне поводження з електрикою

 

3

Чиста вода

3

Занадто гучна музика

 

4

Техніка безпеки

4

Шкідлива їжа

 

5

Позитивні емоції

5

Брудні руки

 

6

Вправи для очей

6

Необмежене користування комп’ютером

 

7

Вчасна медична допомога

7

Небезпечна поведінка на воді

 

8

Раціональне харчування

8

Безладне вживання ліків

 

9

Подорожі

9

 

 

10

Гігієна

10

 

 

11

Вітаміни

11

 

 

12

Загартовування

12

 

 

13

Дієта

13

 

 

14

Режим

14

 

 

 

Учениця:

Мужність, відвага, здоровий глузд – теж запорука гарного самопочуття

Інколи і таке трапляється: парубок  фізично здоровий, розум від природи має, та не вміє цим скористатись.

Учениця:

А людина , яка постраждала від важкої хвороби, зціпивши зуби, займається спортом, вміє радіти життю, і навіть на милицях веде цілком здоровий спосіб життя та ще й іншим намагається допомагати.

Танцювальна мініатюра

Класний керівник:                                                                               

Народна творчість завжди висміювала людські вади та описувала багато позитивного для нашого здоров'я. Відгадайте:  (на екрані – підказки в малюнках)

Головата, дженджуриста

Сорочок наділа триста                                                     Капуста                                 Вітаміни !!!

Коли за допомогою трьох займенників

можна зробити руки чистими                                         Коли їх ви-ми-ти                    Гігієна !!!

Без чого людина не проживе

і п’яти хвилин                                                                   Без повітря                               Кисень                        

Зимою спить, а літом біжить                                           Річка                               Загартовування

_________________________________________________________________

Хто мене роздягає, той сльози проливає                        Цибуля                                    Від  грипу                                                                                                                                                                                               

Що в воді родиться і води боїться                                   Лід                             Обережно – крига !

Напилося, нализалося,

На вулиці показалося,

 

У калюжі повалялося.                                                      Порося?                               Алкоголізм !!!

І ще одна народна мудрість про те, як відучити дітей від шкідливих звичок.

Треба їм ці шкідливі звички викладати в школі

І задавати по ним домашнє завдання                                                                                                                                 

(Гучно лунає шкільний дзвоник)

Учень:

  Скоро ми станемо дорослими. І у нас зявиться  багато інших проблем

            ( Плакати «Офіс»  і  «Спортзал», музика з фільму «Пригоди Шуріка»)

На роботу поспішає Одерій Влад, сідає за робочий стіл: «Де моя кава, швидше, я запізнююсь в тренажерний зал»

Знімає піджак, одягає  рукавички для боксу, починає тренування, знову біжить на роботу, голосно шукає цигарки, знову біжить в спортзал, декілька разів віджимається , втомлено падає на стілець: «Хлопці, кажуть, спорт – це здоров'я, а мені все гірше і гірше ».

Класний керівник: Чому герою цієї сценки стає все гірше і гірше?

Відповіді дітей.

(Учні по черзі на кожен куплет по 2, 3, 4 учні і т.д. всі  виходять на фінальну пісню.)

Будьте здорові, не треба хворіти

Час витрачати не треба на ліки

Ми все подолаєм і все переможем

Якщо організму мерщій допоможем

Як про здоров'я ти думати будеш

Ніколи  здоров'я ти не загубиш

Плавати треба і бігати вранці

Ще й не забути нарешті про танці

Дихати свіжим повітрям і спати

Так як годиться, а не дрімати

Краще співати і спортом займатись

І веселитися і працювати

Разом в футбол і в театр усі разом

Дружимо ми усім нашим «В» класом

Тож будьте здорові, турбуйтесь про себе

Кругом ви потрібні міцні і веселі

Один з учнів каже: «Життя – це …», всі хором «здоров'я», учень продовжує «скористайся ним» і т.д.

1.     Життя    –     це    здоров’я,    скористайся  ним.

2.     Життя    –     це    краса,         милуйся  нею.

3.     Життя    –     це    мрія,           здійсни  її.

4.     Життя    –     це    щастя,        цінуй  його .

5.     Життя    –     це    скарб,         бережи  його

6.     Життя    –     це    пісня,          доспівай   її .

7.     Життя    –     це     диво,          не  загуби  його !

Весь клас хором: Будьте здорові  !!!