Методичне об’єднання вчителів

початкових класів

Тема: «Впровадження сучасних технологій в навчально-виховному процесі з метою розвитку творчої особистості» 

 

Іляшенко Олена Генгадіївна

вчитель початкових класів

Категорія: І 

Стаж роботи: 12 років

Тема самоосвіти: " Типи уроків у діяльнісній технології навчання (науково-педагогічна технологія "Росток"

Зіновєва Валентина Борисівна

вчитель початкових класів 

Категорія: 11 тарифний розряд

Стаж роботи: 27 років

Тема самоосвіти: " Впровадження інноваційних технологій в практику роботи початкової школи"

 

Ринза Світлана Григорівна

вчитель початкових класів

Категорія: 11 тарифний розряд,

педагогічне звання: «Старший вчитель»

Стаж роботи: 30 років

Тема самоосвіти: «Формування стійкого

інтересудо вивчення предметів як

шлях особистісного зростання учнів»

 

 

 

Воронова Олена Дмитрівна

вчитель початкових класів 

Категорія: ІІ 

Стаж роботи: 26 років

Тема самоосвіти: ""Використання інноваційних підходів до викладання предметів в початкоих класах"


Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

Тема: «Використання інтерактивних технологій навчання для  підвищення ефективності уроку»

 

Кушлик Наталя Іванівна

вчитель предмету «Основи здоров’я»

Категорія: І

звання: "Старший вчитель"

Стаж роботи: 37 років

Тема самоосвіти: «Вплив профілактичної роботи на формування здоров’язберігаючої

поведінки учнів»

Чернега Сергій Володимирович

вчитель фізичної культури 

Категорія: І

Стаж роботи:  10років

Тема самоосвіти: «Взаємодія вчителя та учнів

                                       в процесі організації самостійної роботи на

                                     уроках фізичної культури»

 

Лютова Валентина Володимирівна

Вчитель фізики, математики

Категорія: вища

«Відмінник освіти України»

Педагогічне звання: «Вчитель-методист»

Стаж роботи: 32 років

 

Тема самоосвіти: «Використання технології критичного мислення – як засіб формування предметних компетенцій на уроках фізики»

 

 

Левдер Наталя Віталіївна

Вчитель географії

Категорія: вища

Стаж роботи: 17 років 

Тема самоосвіти: «Використання ігрових ситуацій при вивченні географії»

Корнєва Тетяна Олексіївна

Вчитель математики

Категорія: ІІ

Стаж роботи: 10 років 

Тема самоосвіти: «Пошуково-пізнавальна

діяльність учнів на уроках математики

при вивченні теорії»

 

Яковенко Віталій Вікторович

Вчитель фізики та інформатики, технологій

Категорія: І

Стаж роботи: 26 років

 

Тема самоосвіти: «Формування творчих здібностей учнів за умови використання лабораторного практикуму»

 

 

Діра Надія Олександівна

Вчитель біології та хімії

Категорія: спеціаліст

Стаж роботи: 4 роки

 

Тема самоосвіти: «Удосконалення уроку біології»


Методичне об’єднання вчителів

суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклу

Тема: «Удосконалення уроків суспільно-гуманітарного циклу шляхом оволодіння та впровадження інноваційних технологій в умовах особистісно-зорієнтованого навчання»

 

Столяренко Діана Сергіївна

Вчитель англійської мови

Категорія: вища

Стаж роботи: 17рокіТема самоосвіти: «Особистісно-зорієнтоване навчання на основі інтерактивних методик»

Колошук Тетяна Михайлівна

Вчитель української мови та літератури

Категорія: вища

Стаж роботи: 14 років

 

Тема самоосвіти: «Використання інноваційних

технологій на уроках української мови

та літератури»

 

Тетаренко СвітланаМиколаївна

Вчитель історії , правознавства

Категорія: вища

Педагогічне звання: «Старший вчитель»

Стаж роботи: 18 років

 

Тема самоосвіти: «Формування педагогічних

компетентностей на уроках історії»

 

Гринь Наталія Віталіївна

Вчитель образотворчого мистецтва,

художньої культури

Категорія: ІІ

Стаж роботи: 20 років

 

Тема самоосвіти: «Реалізація принципу

наочності в процесі навчання школярів

образотворчому мистецтву»

Метик Віліна Миколаївна

Вчитель музичного мистецтва

Категорія: ІІ

Стаж роботи: 31 рік

 

Тема самоосвіти: «Формування креативної

особистості засобами музичного мистецтва»