В КЗО "Біляївський ліцей" працює практичний психолог   

 

Смирнова Ірина Юріївна

 

Закінчила ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

факультет Психології

 

стаж роботи: 3 роки

 

 

 

Основним завданням роботи психолога є забезпечення процесу соціалізації учнів у освітній діяльності, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.   Діти мають різні психологічні особливості, інтереси та схильності, вони відрізняються рівнем розвитку, типом поведінки та стилем діяльності, але кожна дитина має право на прояв і повноцінний розвиток свого потенціалу. Школа має достатні резерви для того, щоб включитись в роботу з дітьми, які потребують особливої уваги зі сторони психолога та вчителів. 

Основні завдання психологічної служби:

 

1. Забезпечення якісного психологічного супроводу освітнього процесу;
2. Науково-методичне та практичне забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи;
3. Орієнтація виховної роботи на психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі,  профілактику девіантної та ризикованої поведінки підлітків;
4. Здійснення психологічної реабілітації учнів, які зазнали різних форм насильства.

Робота психологічної служби спрямована на:
• роботу з педагогічними працівниками у атестаційний період та в рамках експерименту,
• організація роботи з першокласниками,
• організація роботи з учнями під час переходу з молодшої до середньої ланки школи,
• організація роботи з обдарованими учнями,
• організація роботи з важковиховуваними учнями,
• організація роботи з профільного та допрофільного навчання,
• організація роботи з попередження суїцідальних проявів та насильницьких дій.
• робота, яка пов’язана з урегулюванням конфліктів,
• психопрофілактика та психоконсультаційна робота з учнями, батьками, вчителями,
• просвітницько-методична робота, накопичення та систематизація науково-методичних матеріалів.

У функції шкільного психолога входять: психологічна діагностика; консультування учнів, батьків і вчителів; психологічна освіта; участь у педрадах і батьківських зборах;  психологічна профілактика.

 

Важливо, щоб кожній дитині було комфортно у школі, щоб вона хотіла до неї ходити та не відчувала себе самотньою й нещасливою. Важливо, щоб батьки та вчителі побачили її реальні проблеми, захотіли їй допомогти і, головне, зрозуміли, як це зробити.