Школа без мрії – це птах без крил!!!

Треба відшукати таку мрію, таку мету,

якою б захоплювались

діти, батьки, вчителі.

Тоді цікаво жити, навчати, творити!!! 

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО 

КЗО "Біляївський ліцей"

  • Прийом дітей до дошкільного підрозділу як до структурного підрозділу ліцею здійснюється керівником, як правило, відповідно до території обслуговування, протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження з 2,6 років.
  • Зарахування учнів до всіх класів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно території обслуговування, за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
  •  Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявності вільних місць у відповідному класі.
  • До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років.